Boek Kamp Helchteren

 

 

Op 13 september 2015 werd te Helchteren het boek "Kamp Helchteren" voorgesteld naar aanleiding van de open monumentendag.

Het boek werd geschreven door voormalig Korpscommandant van 2A, de Lt Kol o.r. E. Van Put, tevens inwoner van Houthalen-Helchteren en hevig natuurliefhebber bij Natuurpunt waar hij de functie van secretaris betrekt.

Voor liefhebbers die er niet konden bijzijn en het boek willen aanschaffen:

Het kan besteld worden door eenvoudige vraag naar

E. Van Put

Hofstraat 58

Houthalen

of op e-mail: e.van.put@telenet.be

Kostprijs: 10 euro bij afhaling ter plekke of 18.05 euro met de post.

Rekening nummer: BE31 0015 2119 8355 Natuurpunt Houthalen-Helchteren 

Let op: er zijn maar 250 exemplaren.

De opbrengst gaat naar: Natuurpunt

 

 

 

Welkom bij 2A

"Tweede in Naam, Eerste in Faam"  Het zal altijd onze leuze blijven.

Wij wensen u een aangenaam bezoek op onze website !

 

Op deze site staat de geschiedenis beschreven van het 2de Regiment VeldArtillerie.

Samen met de website behouden we ook het Eenheidstijdschrift dat tweemaal per jaar verschijnt. Om dit tijdschrift thuis te ontvangen volstaat het om lid te worden van de Kring Modest via het contactformulier.

De Kring Modest is een Vriendenkring die ontstaan is binnen 2A. Als weinig overgebleven vriendenkringen of verbroederingen stelt de Kring Modest zich open voor eenieder die symphatie heeft voor de Artillerie.

 

Verder verwijzen we ook naar de website www.2de-artillerie.be waar u ook nog andere informatie vindt.

Opsporing verzocht

Door de wetten van de privacy wordt het steeds moeilijker om personen te vinden. Bij defensie heeft men dit uit besparingsoverwegingen achterwege gelaten terwijl dit nochtans, tegen een billijke betaling, een dienst naar de bevolking toe zou kunnen betekenen die defensie een mooie PR zou opleveren. FOD binnenlandse zaken is echter wat meer bij de pinken.

Het systeem lijkt zeer nuttig daar ervaring leert dat niet iedereen opgezet is met een zoekactie door een of andere vroegere legermakker. Theoretisch zal je dan enkel de respons krijgen van hen die werkelijk op de uitnodiging willen ingaan.

Wij beschikken ook over gegevens die helaas nog niet zijn geinventariseerd. Dit mag u niet weerhouden om ons toch te contacteren.

Hieronder de link en het volledige artikel:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150618_01737249

Rijksregister helpt oude klasgenoten terug te vinden

18/06/2015 om 13:52 door thierry goeman

Je wil je oude klasgenoten na zoveel jaar nog eens ontmoeten maar hebt er geen flauw idee van waar ze tegenwoordig allemaal uithangen. Het Rijksregister helpt je tegen betaling en zonder de privacyregels te overtreden.

De tip komt van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Zij was woensdag te gast bij Radio 2. Tijdens een gesprek over klassereünies en het feit dat het niet altijd gemakkelijk is om oude klasgenoten na zoveel jaar weer op te sporen, gaf ze de luisteraars de raad mee het rijksregister in te schakelen.

Hallo Rijksregister? ‘De minister heeft het bij het rechte eind’, zegt Koen Schuyten van de algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. Hij verwijst naar een circulaire daarover van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Die heeft geen bezwaar dat het Rijksregister helpt. Op voorwaarde dat de persoonlijke gegevens niet zomaar te grabbel worden gegooid.

Hoe ga je te werk? ‘Je schrijft een brief jaar het Rijksregister (Koloniënstraat 11 in 1000 Brussel) en legt uit waarom je die gegevens nodig hebt. Het is wel belangrijk dat je voldoende informatie geeft over de persoon of de personen die je zoekt. Een naam allen is niet genoeg. Je moet bijvoorbeeld zijn oud adres kennen. Of beter nog, zijn of haar geboortedatum. Voor het Rijksregister op zoek gaat naar de gegevens, zullen ze je laten weten hoeveel het opzoekings- en verzendingswerk gaat kosten. En je moet vooraf betalen.’

Niet goedkoop

De prijs voor een dergelijke opzoeking bedraagt 79.83 euro. Deze prijs is bepaald bij Koninklijk Besluit (KB 2 april 2003). Bij deze minimumprijs moeten ook nog de verzendingskosten bijgeteld worden’, zegt Schuyten nog.

De aanvrager krijgt de adressen voor alle duidelijkheid ook niet zelf in handen. ‘Dat zou een schending zijn van de privacy. De gezochte personen krijgen van de diensten van het Rijksregister een standaardbrief met een korte toelichting over wie contact zoekt en waarom. Het is dan aan hen om te beslissen of ze contact willen opnemen. ‘

En via je oude School?

Je oude school heeft de gegevens waarschijnlijk ook nog wel. Of ze weten van de meeste leerlingen toch waar hun ouders wonen of woonden. ‘Artikel 4 van de privacywet verbiedt de school echter om die gegevens door te geven. Zelfs als het voor een klassereünie is’.

Legervrienden

Niet alleen adressen van oude klasgenoten kan je bij het Rijksregister bekomen. Ook wie oude legerkameraden zoekt of familieleden die hij/zij uit het oog verloren is, kan er terecht. Aan dezelfde voorwaarden.

Nieuwe uitgave van de Modest

modest2015-1

Modest nr1 voor 2015 was bij de leden al in mei in de bus gevallen.
 
Onderwerpen
 
Belangerijk Bericht.…………….……………………………….……… 3
Op de cover…………….………………………….…………..…….…   5
Wie zoekt die vindt…….………………………………………………...6
Het Leven zoals het was…… ………………………………...………. 7
De dodendraad (deel 2)…………………………………………..….….9
Dag van de Artillerie  …………………………………………………..11