Op 11 oktober 2014 hield de Kring Modest op te bestaan in zijn oude vorm.

Het oude bestuur gaat nog de financiele kant van de zaak afhandelen.

 

Kring Modest gaat gewoon verder als onderdeel van de website

 

Lidgeld  2015

.Als sympathisant kan u nog steeds lid blijven en krijgt u het tijdschrift “Modest” opgestuurd met de post. Er veranderd dus niets buiten het feit dat er geen activiteit meer zal plaats vinden.

 

Het lidgeld is onveranderd en bedraagt 6 euro.

Let op Nieuw rekeningnummer:

BE54 8440 1758 3497     BIC: RABOBE22

Met de vermelding van uw naam (en adres of telefoonnummer indien mogelijk)

Gelieve ook een bericht te sturen per e-mail met uw gegevens naar:

kringmodest@2rva.be of info@2rva.be

Betalingen waarvan we de herkomst niet kunnen achterhalen worden teruggestort.