logo 

 

GESCHIEDENIS

van het

TWEEDE

 

REGIMENT

 

VELDARTILLERIE

 

VAN 1830 TOT HEDEN

 

 

Door
LtKol SBH Roland WIJNANTS
en
Adjt Louis VRANCKX

 

LUDENSCHEID, september 1982
Aangepaste en verbeterde versie : september 1995
Aanpassing aan de nieuwe spelling: oktober 1998
Aangepaste versie op diskette: winter 2005 - 2006
Aangepaste versie op Internet: september 2009

 

Omslagontwerp:Marc VERHEECKE

Lay-out:Bruno VREYS

Illustraties:Filip TACQ/ Daniel BELLON

Aanpassingen:Louis VRANCKX

 

Oorspronkelijke versie gedrukt op 250 exemplaren
Door de Drukkerij BSD-WESTHOVEN 1982
Kapt-Cdt VAN GINDERDUEREN

 

 

 

WOORD VOORAF

NOTITIES BIJ HET ONTSTAAN VAN DIT BOEK

ONTSTAAN EN EVOLUTIES VAN DE ARTILLERIE

 

DEEL I:DE VERWARDE JAREN
Van 1830 tot 1914

 1. De Voorgeschiedenis
 2. De verwarde jaren
 3. De eerste Regimenten
 4. Nog meer hervormingen

 

DEEL II: DE GROTE OORLOG
Van 1914 tot 1918

 1. Algemeenheden
 2. Het gevecht bij AARSCHOT
 3. De rol van de vesting ANTWERPEN
 4. De eerste uitval uit de vesting ANTWERPEN
 5. De tweede uitval uit de vesting ANTWERPEN
 6. Het beleg van de vesting ANTWERPEN
 7. De grote terugtocht door VLAANDEREN
 8. De slag aan de IJZER
 9. De loopgravenoorlog
 10. Het bevrijdingsoffensief

 

DEEL III: TUSSEN TWEE OORLOGEN
Van 1919 tot 1939

 1. Algemeenheden
 2. 2A in het garnizoen LIER
 3. Inhuldiging van het dodenmonument 2A te LIER

 

DEEL IV: WEER IN OORLOG
Van 1939 tot 1940

 1. Het gemobiliseerde leger
 2. De slagorde van 2A op 10 mei 1940
 3. De Achttiendaagse Veldtocht

 

 DEEL V: HET NIEUWE 2A
Van 1946 tot 1994

 1. Het nieuwe 2A
 2. Veertig jaren bij de BSD:
 3. Periode van 1946 tot 1972
 4. Periode van 1972 tot 1986
 5. Terug in BELGIE

 

DEEL VI: NIEUWE TIJDEN
Van 1994 tot 2010

 1. Op weg naar BEAR 97
 2. Nieuwe uitdagingen
 3. Een andere Artillerie

 

BIJLAGEN:

A. Lijst van de Korpscommandante
B. Lijst van de garnizoensplaatsen
C. Tabel van de affiliaties
D. Eretabel van de gesneuvelden
E. De Standaard van 2A
F. Eervolle vermeldingen
G. Kentekens en tradities
H. 2A en zijn mascotte MODEST
I. 2A en zijn peterstad LIER
J. 2A en zijn zusterbataljon ( GE) PANZERTILLERIE 55
K. 2A en het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE”
L. Buitenlandse opdrachten
M. Bibliografie