Logo

 

BIJLAGE C

 

TABEL

VAN DE

AFFILIATIES

 

 

Tabel van de affiliaties

Overzicht van de belangrijkste data

   
10. 11. 1830 Oprichting van de artilleriecompagnies
   
21. 02. 1836 Vorming van DRIE artillerieregimenten Nrs 1, 2 en 3
  2A telt 2 Batterijen te paard, 4 Bereden batterijen en 6 batterijen Vestingsartillerie
   
15. 04. 1868 Hervorming bij de Artillerie de batterijen Vestingsartillerie verdwijnen.
   
  2A telt 12 Bereden Batterijen.
14. 08. 1913 Vorming van de artilleriegroepen van de Gemengde Brigades
  Het 2de REGIMENT ARTILLERIE telt TWEE groepen met 3 batterijen.
20. 12. 1916 Ontdubbeling van het Regiment met 8A
  De artilleriegroepen van de Gemengde Brigades verdwijnen en worden opgenomen in de regimenten.
   
25. 08. 1939 Mobilisatie van het Regiment dat VIER groepen telt met DRIE batterijen.
  Vorming van de artillerie van de reserve 4A en 22A
   
07. 02. 1946 Heroprichting van het 2de ARTILLERIEREGIMENT met DRIE groepen
17. 05. 1951 Hervorming van de artillerie in LANDCENT-eenheden
  2A heet voortaan 2de ARTILLERIEBATALJON met DRIE batterijen
   
01. 01. 1995 Hervorming van de eenheden in het kader van REFORBEL
  2A heet nu 2de REGIMENT VELDARTILLERIE met DRIE batterijen
   
02. 10. 2002 Hervorming in het kader van BEAR 97
  2A krijgt de C-Batterij ( ex-6A) van de AieSch toegewezen.
  De batterij blijft in het Kwartier West (B33) in BRASSCHAAT.
   
02. 05. 2004 De Batterij VA Para-Comdo komt onder operationeel commando van 2A.
  De batterij blijft in BRASSCHAAT ( A38) en heet voortaan Batterij Para­-Comdo met behoud van haar tradities.
  2A telt nu VIER schootsbatterijen met reconversie op Mor 120 RT en GUN 105 LG2
   
01. 01. 2005 Hervorming bij de Artillerie
  De A en B Batterij van 2A smelten samen tot D-Batterij
  2A telt nu DRIE schootsbatterijen, waarvan een (D) in HELCHTEREN en de andere twee in BRASSCHAAT
   
01. 07. 2010 Transformatie bij Defensie
  2A verlaat het kwartier HELCHTEREN en verhuist naar het Kwartier WEST in BRASSCHAAT
  2A bestaat uit: STAF – St-Dst Bij – Bij MOR – Bij HOW
01. 09. 2010 2A wordt ontbonden en houdt op te bestaan als eenheid
  Haar personeel en materieel gaat over naar de ARTILLERIEGROEP
  Deze nieuwe eenheid bestaat uit:
  - in BRASSCHAAT: STAF – St-DstBij – Bij DLOC – Bij MOR – Bij HOW
  - in LOMBARDSIJDE: Bij MISTRAL
   
01.01.2011 De Artilleriegroep krijgt haar naam: Bataljon Artillerie. Het krijgt de Standaard van 2A als ook de Mars van 2A. De blauwe muts met kenteken van VA.