Hoofdstuk 3

TERUG NAAR BELGIE

Van januari 1986 tot december 1993

 

1986: Geruchten worden waar

 

Ofschoon er zo links en rechts al eens smalend  – en soms ook ernstig – over een mogelijke verhuis van het bataljon werd gepraat, neemt niemand eigenlijk die mogelijkheid ernstig. De vijand zit immers nog steeds in het Oosten en door de terugtrekking van een aantal eenheden naar België in de zeventiger jaren, is de Belgische aanwezigheid in Duitsland al erg verzwakt. Dus waarom zou men?….

Er ontstaat dan ook grote beroering in het bataljon als, in april 1985, een werkdocument van de Staf Landmacht ( GS) uitlekt in de pers. Hierin is o.m. sprake van een reorganisatie van de artillerie en minstens één bataljon zou naar België  terugkeren. Daarbij wordt steeds hardnekkiger de naam van 2A genoemd….

De korpscommandant, LtKol SBH Eric SPEYBROECK, haast zich om dit bericht als een gerucht af te doen en gewaagt hooguit van een mogelijke … hypothese. Het zal wel altijd zijn geheim blijven of de korpscommandant nu echt zelf nooit aan dit bericht heeft geloofd of dat hij maar deed alsof…  Het is een feit dat in de eerste dagen na het verschijnen van de persartikels,  hij hardnekkig blijft ontkennen dat er van een verhuis ook maar enigszins sprake is. Hij verbiedt zelfs er nog verder over de spreken of te schrijven en spitst alle aandacht toe op de reconversie op het nieuwe materieel en de operationele slagvaardigheid van het bataljon.

Tijdens de bespreking van de begroting van Landsverdediging in het Parlement, in mei 1985, betreurt de minister van Landsverdediging de indiscreties in de pers. Hij licht het hervormingsplan toe en hierin wordt uitdrukkelijk bevestigd dat 2A zal verhuizen naar het kamp van HELCHTEREN in Belgisch Limburg. Het is nu wel duidelijk dat het niet bij speculaties zal blijven!…

En toch … de bataljonsstaf reageert vooralsnog niet en zegt de instructies van hogerhand af te wachten. Overigens is er einde juni 1985 een bevelsoverdracht voorzien en, als het dan toch moet, zal de nieuwe baas de knoop moeten doorhakken. Eigenaardig genoeg rept de nieuwe korpscommandant in zijn eerste en enige toespraak tot zijn personeel met geen woord over een mogelijke verhuis.

Als Maj (later LtKol) SBH Joris UYTERHOEVEN op 25 juli 1985 de betreurde Maj SBH Walter RUYTS opvolgt, laat hij er geen twijfel over bestaan:

2A zal in de eerste helft van 1986 verhuizen naar HELCHTEREN en overgaan naar de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE van LEOPOLDSBURG”

 

Naar 1986